UKUTHUMELA KWAMAHHALA KUWO WONKE AMA-ODA EKU-INTANETHI NGAPHEZU kuka-$99!

Horus Vision

Iphothali Yelayisensi

Bika izinzuzo

Imibiko yokuthengisa yekota yomnikazi welayisensi izofaka amadokhumenti osekelo anele ukuvumela u-Horus noma abenzeli bakhe ukuthi baqinisekise ukuthi ukuthengisa kubikwe ngokunembile. Ngaphezu kwamadokhumenti asekelayo izifinyezo zekota zizonikezwa Umnikazi Welayisensi ngefomethi ehlinzekwe ngezansi.

Kungakapheli izinsuku ezingama-60 ngemva kokuphela konyaka wezimali Womnikazi Welayisensi, Umnikazi Welayisensi uzohambisa kuHorus isifinyezo sonyaka solwazi oluqukethwe emibikweni yekota echazwe ngenhla, ngefomethi ehlinzekwe ngezansi, isifinyezo esizosayinwa I-Akhawunti Yomphakathi Eqinisekisiwe noma okufanayo.

Imiyalelo Yokudluliswa Kwezintambo

IMIGOMO YOKUBEKA INKOSI

 1. Umnikazi welayisensi uzokhokhela u-Horus imali engu-$125.00 ngeyunithi ngayinye yomkhiqizo odayisiwe oqukethe noma iyiphi i-Horus Reticle.
 2. Uma oLayisense ethengisa Idivayisi ye-Optics equkethe i-reticle yayo noma enye idizayini futhi lowo mklamo wephula noma yimaphi amalungelo obunikazi anoma iyiphi i-Horus Reticle (“Infringing Reticle”), Ongenayo Ilayisensi uzokhokhela u-Horus imali engu-$250.00 ngeyunithi ngayinye ye-Optics enjalo. Idivayisi ithengisiwe.
 3. Ngezinjongo zokubala ubukhosi, iyunithi isho i-reticle eyodwa equkethe idivayisi, futhi ukuthengisa kuthathwa njengokubhukhelwe izinjongo zokucupha izibopho zobukhosi zomnikazi welayisensi lapho uMkhiqizo usuka endaweni yokusabalalisa yomnikazi welayisensi (okungenzeka kube Umkhiqizi Ogunyaziwe uma ukuthunyelwa kuzothunyelwa ngokuqondile. Amakhasimende onelayisensi, abenzeli bokuthengisa noma abasabalalisi abavela Kumkhiqizi Ogunyaziwe).
 4. Inzuzo izokhokhwa njalo ngekota ngamadola ase-US ngokuthunyelwa ngezintambo, futhi umbiko wokuthengiswa Kwemikhiqizo uzohambisana nenkokhelo ngayinye. Izinkokhelo kumele zikhokhwe ngosuku lwama-30 olulandela ukuphela kwekota ngayinye yekhalenda, kusukela kuqhubeke <>. Imibiko yokuthengisa yekota yomnikazi welayisensi izofaka amadokhumenti osekelo anele ukuvumela u-Horus noma abenzeli bakhe ukuthi baqinisekise ukuthi ukuthengisa kubikwe ngokunembile. Ngaphezu kwamadokhumenti asekelayo izifinyezo zekota zizonikezwa Umnikazi Welayisensi ngefomethi ehlinzekwe ku-Exhibit A. UHorus uzophatha lolo lwazi njengolwazi oluyimfihlo ngokuhambisana neSigaba 17 salesi Sivumelwano.
 5. Kungakapheli izinsuku ezingama-60 ngemva kokuphela konyaka wezimali Womnikazi Welayisensi, Umnikazi Welayisensi uzohambisa kuHorus isifinyezo sonyaka solwazi oluqukethwe emibikweni yekota echazwe esigatshaneni (d), ngenhla, ngefomethi ehlinzekwe kuMbukiso A, ozosayinwa isifinyezo. nge-Akhawunti Yomphakathi Eqinisekisiwe noma okulinganayo.
 6. Umnikazi welayisensi uzogcina amarekhodi ayiqiniso nanembile, amafayela, izinkontileka zokudayiswa nokwenza ama-Optics Devices kusetshenziswa i-Horus Reticles nezincwadi ze-akhawunti (kanye, “Imibhalo Ehlobene Nelayisensi”) ngokuvumelana nezindinganiso zokubala zezwe ezivame ukwamukelwa ezisetshenziswa Umnikazi welayisensi endaweni lapho kugcinwa khona Amadokhumenti Ahlobene Nelayisensi. Amadokhumenti anjalo Ahlobene Nelayisensi azoqukatha yonke idatha edingekayo ukuze kubalwe ngokugcwele futhi kuqinisekiswe izinkokhelo ezizokwenziwa Umnikazi Welayisensi eya ku-Horus lapha ngezansi. Umnikazi welayisensi uzovumela inkampani yamabhuku ezimali eqokwe uHorus ukuthi ibe nokufinyelela kulawo madokhumenti Ahlobene Nelayisensi nganoma yisiphi isikhathi ngemuva kwesaziso esiphusile kumnikazi welayisensi ngu-Horus phakathi namahora okusebenza ajwayelekile omnikazi welayisensi ngezinjongo zokuqinisekisa ukunemba kwezinkokhelo ezenziwa Umnikazi Welayisensi kuHorus lapha ngezansi. , hhayi ngaphezu kokukodwa ngonyaka wekhalenda. Uma ukucwaningwa kwamabhuku kuveza iphutha ngasohlangothini Lomnikazi Welayisensi eliholela ekukhokheni okufanele uHorus, Umnikazi Welayisensi uzobuyisela u-Horus inani laleyo phutha lokushoda futhi, uma okushodayo kudlula u-10%, khona-ke, njengamademeshe aqediwe hhayi njengenhlawulo, Iyunithi ngayinye yoMkhiqizo odayiswe phakathi nenkathi yezinyanga eziyi-12 ephela ngosuku lwenkokhelo yokugcina engalungile, Umnikazi welayisensi uzokhokha u-Horus u-300% wenani lenzuzo kuMkhiqizo ngamunye odayisiwe (ngaleso sikhathi) kanye nokuphuma ephaketheni okunengqondo. izindleko zokucwaningwa kwamabhuku. Uma ucwaningo lukhomba ukuthi Umnikazi Welayisensi ukhokhe ngokweqile u-Horus, inani laleyo nkokhelo engaphezulu lizofakwa enkokhelweni elandelayo yenzuzo okufanele isuke kumnikazi welayisensi eya ku-Horus noma ibuyiswe uma kungekho zinkokhelo zesikhathi esizayo ezifunekayo. Lawo marekhodi kufanele agcinwe isikhathi esiyiminyaka eyisithupha kulandela ukuphela konyaka lawo marekhodi aphathelene nawo.
Search

  Sisebenzisa amakhukhi ukuthuthukisa iwebhusayithi yethu kanye nenkonzo yethu.

  Ulungele ukulondoloza egiyeni elinembayo?

  10% ISphulelo

  i-oda lakho lokuqala futhi uthole izibuyekezo, izindaba, izipho, nokuningi!